wz
Vnější soustava ochrany před bleskem a Hromosvod
Revize hromosvodu Revizní technik hromosvodů Reference Revize Hromosvodu Kontakt revizní technik Termíny revize hromosvodu Hromosvody
Uzemnění hromosvodu Cena revize Ochrana před Bleskem vnější ochrana vnitřní ochrana ČSN 341390 ČSN 62305-1 ČSN 62305-2 ČSN 62305-3 ČSN 62305-4 zákony hromosvody vyhlášky hromosvod
Specializace na revize Praha
Revize hromosvodu
Ochrana před bleskem Středočeský kraj

Revize hromosvodu Praha
Revize uzemnění
Revize hromosvodů Praha 5
Elektro revize Praha
Revize hromosvodu Praha 6
Ochrana před bleskem 

Ochrana před bleskem Praha
Vnější ochrana před bleskem Praha a okolí Prahy

Revizní technik ELEKTRO a HROMOSVODU

kontakt revize

Provádím
Pravidelné a Výchozí Revize
Revize Elektro
Revize elektrických zařízení
Revize elektrických spotřebičů
Elektro revize uzemnění
Revize elektroinstalace
Revize elektro spotřebičů
Cena revize elektro nářadí
Ochrana před bleskem
Revize elektropřístrojů
Revize pracovních strojů Cena revize elektro
Revize rozvaděčů
Revize ručního nářadí
Elektroinstalace
Kontakt revizní technik
Revize elektřiny
Revize hromosvody
Revizní technik hromosvodů
Elektrorevize

Vnější ochrana před bleskem - cena revize dohodou - neplátce DPH
Revize vnější ochrany před bleskem -pošlete poptávku - mail na revizního tehcnika

Rozsah činnosti - Revize hromosvodů- revize elektrospotřebičů- revize elektroinstalace -  telefon

Vnější soustava ochrany před bleskem

 • VÝCHOZÍ REVIZE HROMOSVODU- provádí se před uvedením soustavy hromosvodů do provozu, kolaudace rodinného domu, živnostenské provozovny, osazení elektroměru bytu, uvedení do provozu průmyslového objektu, celková oprava soustavy hromosvodu budovy apodobně.
 • PRAVIDELNÉ REVIZE HROMOSVODU-provádí se dle termínů uvedených v normách ČSN331500, ČSN341390 - nově řešeno v ČSN 62305 - dle druhů objektu a  a třídy soustavy hromosvodu. V normě ČSN 62305 nově řešený řešeny prohlídky s termíny dle normy.
 • MIMOŘÁDNÉ REVIZE HROMOSVODU-provádí se po zásuhu blesku a při dílčích opravách hromosvodu

Rozdělení ochrany před bleskem

 • VNĚJŠÍ ochrana před bleskem- klasický hormosvodd-úkolem vnější ochrany před bleskem je ochrana objektů před tepelnými a mechanickými účinky blesku. Vnější ochrana před bleskem se musí dle vyhlášky  zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit: 
 1. - ohrožení života nebo zdraví (např. bytový dům, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba pro obchod, zdravotnictví a školství, stavby veřejných ubytovacích zařízení nebo většího počtu zvířat,
 2. - poruchu s rozsáhlými důsledky (například elektrárna, plynárna, vodárna, budova pro spojová zařízení, nádraží),
 3. - výbuch (například výrobna a sklad výbušných a hořlavých látek, kapalin a plynů) 
 • VNITŘNÍ ochrana před bleskem-základem pro realizaci vnitřní ochrany před účinky blesku a přepětí je vyrovnání potenciálů, tj. připojení veškerých kovových  částí k  přípojnici pospojování. Tím se omezí vznik napěťových rozdílů v elektrické instalaci nad příslušnou mez a následný  výboj.
  Vnitřní ochranu před bleskem tvoří souhrn opatření ke snížení účinků elektromagnetických impulzů způsobených bleskovým proudem (LEMP) uvnitř chráněného objektu.
  Mezi tato opatření vnitřní ochrany patří vyrovnání potenciálů, odstínění budov, místností a prostorů, odstranění nebezpečných přiblížení a souběhů a vyrovnání potenciálů, jehož nedílnou součástí je i účinná ochrana proti přepětí. Svodiče bleskových proudů a přepětí, jako prvky vnitřní ochrany, připojují silová elektrická zařízení k ekvipotenciální přípojnici nepřímo přes jiskřiště a varistory a omezují přepětí.
  Vnitřní LPS musí zabránit nebezpečnému jiskření uvnitř chráněného objektu, která mohou být způsobena průchodem bleskového proudu nejen ve vnějším LPS, ale také v jiných vodivých částech objektu. Nebezpečným jiskřením mezi rozdílnými částmi může být zabráněno:
  - ekvipotencionálním pospojováním (vyrovnání potenciálů)
  - elektrickým odizolováním

Uzemnění hromosvodu

Uzemnění hromosvodu je nejdůležitější částí hromosvodní soustvy, na dobrém uzemnění záleží zda svede do země zaachcený výboj bez dalších případných nepříznivých důsledků pro chráněný objekt. Uzemnění dělíme podle provedení na dva základní druhy-uzemnění provedené ze samostatných jednotlivých zemníčů-uzemněňovací soustavu, soustava nejčstěji provedena v základu objektu nebo jako obvodové vedení.Uzemnění hromosvodu reviduje revizní technik.

Blesky, Hromy, bouřky

Blesky s doprovodným zvukovým efekter (hromu) jsou přírodní úkaz, který v České republice působí  většinou v období bouřkového období od 1.března do 30.září , obvykle je v roce 20-30 bouřkových dnů. Jak zabezpečit naše obydlí před rizikem vzniku požáru od úderu blesku? Po každém zásahu blesku je nutnéprovést revize hromosvodu a odstranění závad!

BANKY| CESTOVKY | AUTO | ENERGIE SLUNCE | TEPELNÁ ČERPADLA| LED ZDROJE | Energie | Pneumatiky | Databáze | Tepelná čerpadla| Obklady | Sklenářství | Elektrické topení| Radonový průzkum