wz
Revizní Technik Hromosvodu v Praze a okolí
Revize hromosvodu Revizní technik hromosvodů Reference Revize Hromosvodu Kontakt revizní technik Termíny revize hromosvodu Hromosvody
Uzemnění hromosvodu Cena revize Ochrana před Bleskem vnější ochrana vnitřní ochrana ČSN 341390 ČSN 62305-1 ČSN 62305-2 ČSN 62305-3 ČSN 62305-4 zákony hromosvody vyhlášky hromosvod
Specializace na revize Praha
Revizní technik hromosvodů
Ochrana před bleskem Středočeský kraj

Revize hromosvodu Praha
Revizní tehcnik uzemnění
Revize hromosvodů Praha 5
Elektro revize Praha
Revize hromosvodu Praha 6
Ochrana před bleskem 

Ochrana před bleskem Praha
Vnější ochrana před bleskem Praha a okolí Prahy

Revizní technik ELEKTRO a HROMOSVODU

kontakt revize

Provádím
Pravidelné a Výchozí Revize
Revize Elektro
Revizní technik elektro
Revize elektrických spotřebičů
Elektro revize uzemnění
Revizní technik elektroinstalace
Revize elektro spotřebičů
Cena revize elektro nářadí
Ochrana před bleskem
Revize elektropřístrojů
Revizní technik pracovních strojů
  Cena revize elektro
Revizní technik rozvaděčů
Revize ručního nářadí
Elektroinstalace
Kontakt revizní technik
Revizení technik elektřiny
Revize hromosvodní soustavy
Revizní technik hromosvodů
Elektrorevize

Revizní technik Hromosvodů - cena revize dohodou - neplátce DPH
Revize technik elektro a hromosvodů  Prahy a Středočeský kraj -pošlete poptávku   mail na revizního tehcnika

Rozsah činnosti - Revize hromosvodů- revize elektrospotřebičů- revize elektroinstalace -  telefon

Rozsah oprávnění revizního technika

  • REVIZNÍ TECHNIK HROMOSVODU v objektech bez nebezpečí výbuchu  - 
revize ochrany před bleskem rodinné domy 
revize hromosvodu bytové domy
revize hromosvodů živnostenské objekty a provozovny
revize hromosvodu průmyslové objekty a buduvy
revize hromosvodu školy
revize hromosvodů mateřké školy
  • REVIZNÍ TECHNIK ELEKTROINSTALACÍ do 1000V stř. a 1500V ss - revize pevných rozvodů, rozvaděčů a pevně připojených elektrických zařízeníz
  • REVIZNÍ TECHNIK ELEKTROSPOTŘEBIČÚ-revize dle ČSN 331600 ed.2

Rozdělení ochrany před bleskem

  • REVIZNÍ TECHNIK VNĚJŠÍ ochrana před bleskem- klasický hormosvodd
  • VNITŘNÍ ochrana před bleskem-základem pro realizaci vnitřní ochrany před účinky blesku a přepětí je vyrovnání potenciálů, 

Revizní technik Uzemnění hromosvodu

Uzemnění hromosvodu je nejdůležitější část hromosvodnu, na kvalitě uzemněňovací soustavy záleží bezpečné svedení výboje blesku.
 Uzemnění dělíme podle provedení na dva základní druhy
  • - uzemnění provedené ze samostatných j zemníčů
  • - uzemněňovací soustavu, soustava nejčstěji provedena v základu objektu nebo jako obvodové vedení.
Kvalitu zemnění hromosvodu prověřuje revizní technik.

Informace revizní technik ochrany před bleskem

Jejím smyslem bývá kontrola hromosvodní soustavy zahrnující jímací soustavu, svody hromosvodů a kontrolu zemničů. Vždy zahrnuje jak prohlídku zařízení tj. kontrolu prorezivění, stav antikorozní soustavy, tak mechanické uchycení, připevnění a spojení jednotlivých jímačů, svodů a zemničů. Dále je to kontrola pospojování a vzdušných vzdáleností jednotlivých součástí hromosvodu.Revizní technik zároveň kontroluje vhodné rozmístění a dostatečný počet jímačů a svodů,
jejich vhodné rozmístění a výšku tak, aby pokud možno spolehlivě chránily daný objekt.Neodmyslitelnou součástí revize jsou rovněž elektrická měření odporu pospojování, zemních odporů jednotlivých svodů apod.
Také nesmíme zapomenout na kontrolu průřezů, vzdušných vzdáleností a kontroly různých přepěťových prvků  (především používaných u nových instalací), pospojování apod. Současné normy jsou již daleko přísnější než v minulosti a zahrnují nejen ochranu proti
přímému úderu blesku do budovy, ale i ochranu proti úderu bleskem v blízkosti budovy a také přepětí, které by se do budovy mohlo dostat  el. vedením.

REVIZE JÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ HROMOSVODU -

 jímače slouží k ochraně objektu před přímým úderem blesku. Jímače a jímacího vedení lze nahradit stávajícím kovovou střechou, zábradlím a jinými kovovými předměty na střeše jako náhodné jímacíc zařízení.

REVIZE SVODU  HROMOSVODU
  -
 
Základním úkonem prohlídky při fyzic­ké prohlídce svodů je zajisté kontrola, zda je chráněný objekt opatřen odpovídajícími počty svodů. V ČSN 34 1390 (čl. 64) po­čet svodů závisel na výšce a půdorysných rozměrech objektu. Při určování počtu svo­dů po obvodu chráněného objektu dle ČSN EN 62305-3 se počet svodů odvíjí pou­ze od třídy LPS (tabulka 2 normy ČSN EN 62305-3). V tab. 6 jsou uvedeny tzv. typic­ké vzdálenosti. 

Revizní technik hromosvodu a uzemnění -

Kvalita uzemnění hromosvodu se zjišťuje měřením uzemnění. V případě, že hromosvod není nebo jeho parametry neodpovídají daným
normám ( ČSN EN 62305-1,2,3,4) hrozí nebezpečí:
- předměty  se natolik zahřejí, že způsobí požár objektu.
- blesk, který bude procházet mokrým dřevem, zdivem může rychle zahřát vypařující se vlhkost, která exploduje a způsobí zničení střešních krovů,       komínů, částí zdí, nebo i narušení celé konstrukce objektu.
- blesk může také vážně poškodit elektroinstalaci, elektrické spotřebiče, výpočetní techniku, pevné telefony...
- V neposlední řadě jsou také následné škody po zásahu blesku. Přerušení výroby, poškození okolních objektů požárem nebo výbuchem  a pod.

BANKY| CESTOVKY | AUTO | ENERGIE SLUNCE | TEPELNÁ ČERPADLA| LED ZDROJE | Energie | Pneumatiky | Databáze | Tepelná čerpadla| Obklady | Sklenářství | Elektrické topení| Radonový průzkum