wz

Revize elektro - termíny revize elektroinstalace

Revize elektro-termíny revize elektroinstalace podle prostředí

! Telefonní kontakt !  mobil 726 061 759  pevná linka  220 971 130 - PRAHA a OKOLÍ

! Mailujte ! acacky@gmail.com mailujte  NÁVRAT ZPĚT


Lhůty pravidelné revize elektroinstalace podle prostředí

Druh prostředí Revizní lhůty Vnější vlivy - ČSN 332000-3
Základní,normální 5 LET AA4,AB4,AB5,BA1,BC1,BC2,BD1,BE1...
Studené,horké,vlhké .......... 3 ROKY AA1 až AA8(kroměAA4)-AB1 až AB7(kromě AB5)-AE4-AE6,AF3,AK2,AL2
Mokré a s extrémní korozivní agresivitou 1 ROK AD2 až AD8,AF4
S otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu 4 ROKY Umístění venku nebo pod přístřeškem


Čacký Antonín, Do Oříšků 93, 25262 Horoměřice (Praha 6)

Požární ochrana v bytových domech

Požární ochrana v bytových domech se řídí podle zákona č.133/1985 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb.. Dle těchto právních norem je každý povinen počínat si tak, aby nezavdal
příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní
pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. Ustanovení § 20 tím není dotčeno.

Elektrorevize Revize-hromosvodu VTIPY REVIZE elektro Elektrorevize Revize-elektro uver-pujcka.xf.cz revize-elektrospotrebicu.wz.cz revize.webzdarma.cz Spotřebiče Hromosvody

Odborné SERVRY

IN-EL.cz Elektrika.cz BZP.cz Inform.cz
IN-EL.cz VÚBP.cz CNI.cz ETM.cz TZBinfo ENERGETIKA.cz Info-Vzdělávání.cz
PRE.cz CEZ.cz AH-Energy.cz MOELLER.cz
OEZ.cz ALZA.cz VF-ELEKTRO

ÚŘADY - STÁTNÍ SPRÁVA

PORTAL.GOV.cz UŘAD PRÁCE ČSÚ ÚOHS
STATNÍ SPRÁVA Úřady práce KATASTR
Obecní úřad CERD NBÚ

FORMULÁŘE

FORM.cz MPSV MPO FINANCE MV
Business DANĚ STAVBA

ELEKTROREVIZE| REVIZE ELEKTRO| REVIZE Elektrospotřebičů| REVIZE Hromosvodu| TERMÍNY| REFERENCE| NORMY| ZÁKONY| FAQ| INFO| KONTAKT
xxxxxxxxx