wz
Hromosvod a Ochrana před bleskem
Revize hromosvodu Revizní technik hromosvodů Reference Revize Hromosvodu Kontakt revizní technik Termíny revize hromosvodu Hromosvody
Uzemnění hromosvodu Cena revize Ochrana před Bleskem vnější ochrana vnitřní ochrana ČSN 341390 ČSN 62305-1 ČSN 62305-2 ČSN 62305-3 ČSN 62305-4 zákony hromosvody vyhlášky hromosvod
Specializace na revize Praha
Revize hromosvodu
Vnitřní Ochrana před bleskem Středočeský kraj

Revize hromosvodu Praha
Revize uzemnění
Revize hromosvodů Praha 5
Elektro revize Praha
Revize hromosvodu Praha 6
Ochrana před bleskem 

Ochrana před bleskem Praha
Vnější ochrana před bleskem Praha a okolí Prahy

Revizní technik ELEKTRO a HROMOSVODU

kontakt revize

Provádím
Pravidelné a Výchozí Revize
Revize Elektro
Revize elektrických zařízení
Revize elektrických spotřebičů
Elektro revize uzemnění
Revize elektroinstalace
Revize elektro spotřebičů
Cena revize elektro nářadí
Ochrana před bleskem
Revize elektropřístrojů
Revize pracovních strojů Cena revize elektro
Revize rozvaděčů
Revize ručního nářadí
Elektroinstalace
Kontakt revizní technik
Revize elektřiny
Revize hromosvody
Revizní technik hromosvodů
Elektrorevize

Ochrana před bleskem - cena revize dohodou - neplátce DPH
Ochrana před bleskem a hromosvody -pošlete poptávku - mail na revizního tehcnika

Rozsah činnosti - Revize hromosvodů- revize elektrospotřebičů- revize elektroinstalace -  telefon

Pojem ochrany před bleskem

  • Ochrana před bleskem a ČSN 62305- pojem ochrany před bleskem nám nahrazuje lety vžitý pojem hromosvod ( bleskosvod ). Pojem ochrany před bleskem nám ovšem pojem klasického hromosvodu nahrauzje v části vnější ochrany před bleskem, jako část které je ne objektu jasně viditelná. Druhou část, které je skrytá nám nově specifikuje vnitřní ochranu před bleskem, což je ochrana zařízení, jak slaboprudých, tak silnoproudých a kovových a vodivých konstrukcí před škodlivými úřinky blesku.

Vnitřní ochrana před bleskem

Vnitřní ochranu proti blesku tvoří soustava galvanického pospojení neživých vodivých částí a svodičů na živých metalických rozvodech - vše spojeno s uzemněním. Tato soustava zabrání vzniku nebezpečných rozdílových potenciálů na jednotlivých strukturách i uvnitř jednotlivých zařízení, na jejich napájecích a datových rozhraních , kde nebezpečným rozdílovým potenciálů říkáme přepětí.

Vnější ochrana před bleskem

Účelem vnější ochrany před bleskem (external LPS) je zachytit a odvést bleskový výboj směrující na objekt bez toho, aby byly způsobeny tepelné či mechanické škody,  aby vzniklo škodlivé jiskření (přeskoky jisker) způsobující požár. Vnější LPS je většinou spojený přímo s chráněným objektem. Pouze v případech  nebezpečí požáru a výbuchu je LPS budován jako izolovaný - nespojený s objektem (objekty z vysoce hořlavých materiálů, objekty s prostředím s nebezpečím výbuchu). Nebezpečnému přeskoku jisker mezi LPS a vodivými částmi objektu se zabrání dostatečnou vzdáleností, dodatečnou izolací, nebo (pokud je to jinak možné) pospojením vodivých částí s LPSBANKY| CESTOVKY | AUTO | ENERGIE SLUNCE | TEPELNÁ ČERPADLA| LED ZDROJE | Energie | Pneumatiky | Databáze | Tepelná čerpadla| Obklady | Sklenářství | Elektrické topení| Radonový průzkum