wz
ČSN 341390 - Hromosvody Praha
Revize hromosvodu Revizní technik hromosvodů Reference Revize Hromosvodu Kontakt revizní technik Termíny revize hromosvodu Hromosvody
Uzemnění hromosvodu Cena revize Ochrana před Bleskem vnější ochrana vnitřní ochrana ČSN 341390 ČSN 62305-1 ČSN 62305-2 ČSN 62305-3 ČSN 62305-4 zákony hromosvody vyhlášky hromosvod
Specializace na revize Praha
Revize hromosvodu
Ochrana před bleskem Středočeský kraj

Revize hromosvodu Praha
Revize uzemnění
Revize hromosvodů Praha 5
Elektro revize Praha
Revize hromosvodu Praha 6
Ochrana před bleskem 

Ochrana před bleskem Praha
Vnější ochrana před bleskem Praha a okolí Prahy

Revizní technik ELEKTRO a HROMOSVODU

kontakt revize

Provádím
Pravidelné a Výchozí Revize
Revize Elektro
Revize elektrických zařízení
Revize elektrických spotřebičů
Elektro revize uzemnění
Revize elektroinstalace
Revize elektro spotřebičů
Cena revize elektro nářadí
Ochrana před bleskem
Revize elektropřístrojů
Revize pracovních strojů Cena revize elektro
Revize rozvaděčů
Revize ručního nářadí
Elektroinstalace
Kontakt revizní technik
Revize elektřiny
Revize hromosvody
Revizní technik hromosvodů
Elektrorevize

REVIZE Hromosvodu - cena revize dohodou - neplátce DPH
Revize hromosvodů Praha a okolí Prahy (středočeský kraj) - pošlete poptávku - mail na revizního tehcnika

Rozsah činnosti - Revize hromosvodů- revize elektrospotřebičů- revize elektroinstalace -  telefon

ČSN 341390 Ochrana před bleskem

Důležitým podkladem pro  hromosvody je dokumentace soustavy hromosvodů Z projektové dokumentace revizní tech­nikhromosvodu  zjistí, zda je uzemňovací soustava typu A (ČSN 62305-3, čl. 5.4.2.1) - zvláště pro řešení hromosvodu dle nově platných ČSN 62305 1 až 5 nabývá dokumentace soustavy hromosvodní soustavy v e složitých objektech na důležitosti


Co říká ČSN 341390 ? Dnes již nahrazená norma, podlekteré je provedena většina současných provozovaných soustav hromosvodu.

HROMOSVOD SE ZŘIZUJE 

- kde by blesk mohl ohrozit životy lidí, způsobit poruchy, způsobit škody, na prozatimních stavenišťních objektech.

UDRŽOVÁNÍ a OPRAVY HROMOSVODU a Revize hromosvodu - hromosvody se musí udržovat v řádném stavu a a revidovad ve lhůtách dle ČSN 331500 a po zásahu bleskem.Zjistí-li se závady a poškození musí se opravit nebo hromosvod doplnit.

HROMOSVOD -

má tyto tři základní části - jímací zařízení, svody a uzemnění.

DRUHY JÍMACÍHO ZAŘÍZEMÍ u hromosvodů-

hřebenová soustava, mřížová soustava, tyčovýhromosvod, oddálený hromosvod

CHRANNÝ PROSTOR hromosvodu - 

ochranný prostor je tvořen rovnoramenným trojúhelníkem od jímače výšky H do srany odvěsny 1,5 H

POČET svodů hromosvodu - 

na menších objektech - dva svody,po 30 metrech obvodu do 30m výšky objektu, po 15 metrech u objektů vyšších než 30m

PODPĚRY VEDENÍ - nehořlavá zeď - 5 cm, hořlavá zeď 10 cm, nehořlavá krytina 3cm, lepenková krytina 5cm, ostatní hořlavé krytiny - 20cm

Skryté svody hromosvodu - 

volně uložné v dutině nebo nekovové netříštivé trubce 29mm

OCHRANA VEDENÍ A svodů před korozí - musí dostatečně odolávat korozním vlivům.Stak Cu a pozinku nutno vložit olověnou vložku nebo vhodný protikorozní nátěr, styk mědi a hliníku - nutno vložit přechodovou vložku cupal.

REVIZE UZEMNĚNÍ hromosvodu

uzemnění nutno provést tak, aby za danných půdních podnínek dosáhlo zaručeného zemního odporu.Jednotlivé zemniče mají být rozloženy rovnoměrně.Zemniče mohou být strojené nebo náhodné.

ZEMNÍ ODPOR hromosvodu

- zemní odpor zemniče jednoho svodu nemá být za obvyklých půdních podmínek menší než 15 ohm.

Revize hromosvodů a PŘIPOJENÍ VELKŸCH KOVOVÝCH PŘEDMĚTÚ - musí se zajistit tak, aby při úderu blesku nedošlo vlivem přeskoku nebo indukce k výbuchu, úrazu nebo poškození.K zabránění indukovaných nábojů slouží uzemnění, připojení k hromosvodu, spojení s ochranným vodičem nebo samostatné uzemnění.

IZOLACE KOVOVÝCH PŘEDMĚTÚ OD HROMOSVODU

- ubytek napětí na uzemnění nezpůsobí přeskok, je-li vzdušná vydálenost mezi kovovým předmětem a hromosvodem 0,2m na 1ohm odporu uzemňovací soustavy - ubytek napětí na indukčnosti svodu nezpůsobí přeskok, je-li  vzdálenost mezi kovovým předmětem a hromosvodem 1m na každých 10m délky svodu - pro n paralelních svodů je vzdálenost n-krát menší.

BANKY| CESTOVKY | AUTO | ENERGIE SLUNCE | TEPELNÁ ČERPADLA| LED ZDROJE | Energie | Pneumatiky | Databáze | Tepelná čerpadla| Obklady | Sklenářství | Elektrické topení| Radonový průzkum