wz
ČSN 62305-3 Škody na Objektech a ohrožení života
Revize hromosvodu Revizní technik hromosvodů Reference Revize Hromosvodu Kontakt revizní technik Termíny revize hromosvodu Hromosvody
Uzemnění hromosvodu Cena revize Ochrana před Bleskem vnější ochrana vnitřní ochrana ČSN 341390 ČSN 62305-1 ČSN 62305-2 ČSN 62305-3 ČSN 62305-4 zákony hromosvody vyhlášky hromosvod
Specializace na revize Praha
Revize hromosvodu
Ochrana před bleskem Středočeský kraj

Revize hromosvodu Praha
Revize uzemnění
Revize hromosvodů Praha 5
Elektro revize Praha
Revize hromosvodu Praha 6
Ochrana před bleskem 

Ochrana před bleskem Praha
Vnější ochrana před bleskem Praha a okolí Prahy

Revizní technik ELEKTRO a HROMOSVODU

kontakt revize

Provádím
Pravidelné a Výchozí Revize
Revize Elektro
Revize elektrických zařízení
Revize elektrických spotřebičů
Elektro revize uzemnění
Revize elektroinstalace
Revize elektro spotřebičů
Cena revize elektro nářadí
Ochrana před bleskem
Revize elektropřístrojů
Revize pracovních strojů Cena revize elektro
Revize rozvaděčů
Revize ručního nářadí
Elektroinstalace
Kontakt revizní technik
Revize elektřiny
Revize hromosvody
Revizní technik hromosvodů
Elektrorevize

REVIZE Hromosvodu - ohrožení života - cena revize dohodou - neplátce DPH
Revize hromosvodů a škody na objektech  -pošlete poptávku - mail na revizního tehcnika

Rozsah činnosti - Revize hromosvodů- revize elektrospotřebičů- revize elektroinstalace -  telefon

ČSN EN 62305 – 3: Ochrana před bleskem, Část 3 Fyzikální škody na objektech a ohrožení života

Ochrana staveb

Chráněný systém musí být uvnitř LPZ 1 nebo vyšší. Toho lze dosáhnout pomocí magnetických stínění nebo vhodným trasováním vedení. Pro kovové části a systémy křižující hranice LPZ musí být na hranicích zajištěno pospojování. Toto pospojování může být provedeno pomocí spojovacích vodičů nebo, přepěťovými ochrannými zařízeními (SPD).Účinné ochrany proti přepětím může být dosaženo pomocí „koordinované SPD ochrany“, která omezí přepětí pod jmenovité impulsní výdržné napětí chráněného systému.

Zóny ochrany před bleskem (LPZ)

Ochranná opatření jako vnější LPS

 (hromosvod, uzemnění), stínící vodiče, magnetická stínění a SPD
vymezují zóny ochrany před bleskem (LPZ).
 • LPZ 0A zóna, kde je ohrožení přímým úderem blesku a plným elektromagnetickým polem blesku.Vnitřní systémy mohou být vystaveny plnému nebo dílčímu impulsnímu bleskovému proudu;
 • LPZ 0B zóna chráněná proti přímým úderům blesku, ale ve které je hrozba plnéhoelektromagnetického pole blesku. Vnitřní systémy mohou být vystaveny dílčím impulsním proudům blesku;
 • LPZ 1 zóna, kde je impulsní proud omezen rozdělením proudu a SPD na rozhraní. Prostorové stínění může zeslabit elektromagnetické pole blesku;
 • LPZ 2, M, n zóna, kde může být impulsní proud dále omezen rozdělením proudu a dalšími SPD na rozhraní. Další prostorové stínění může být použito pro další zeslabení elektromagnetického pole blesku.

Ochrana inženýrských sítí

Chráněné inženýrské sítě musí být
• Uvnitř LPZ 0B nebo vyšší. Toho se dosáhne volbou podzemního namísto venkovního uložení nebo použitím stínícího vodiče, nebo v případě trubkových vedení, zvýšením tloušťky trubek a zajištění vodivosti ve spojích.
• Uvnitř LPZ 1. Toho se dosáhne snížením hladiny přepětí indukovaných bleskem pomocí stínění kabelů, odvedením nadproudů a omezením přepětí pomocí SPD.

 Škody a ztráty u hromosvodu

Zasáhne-li objekt blesk, může způsobit škody na samotných budovách, ale také na vstupujících inženýrských sítích do objektu. Proto je nejprve definovat zdroje, typy škod a ztrát nejen pro stavby a prostory v jejich blízkosti, ale rovněž pro inženýrské sítě a na ně
navazující prostory. Mezi typy škod a ztrát a z toho vyplývajícími riziky škod je velmi úzký vztah. 

Bleskové výboje mrak – země jsou nebezpečné pro objekty a inženýrské sítě. 
Ohrožení objektu může vést ke: 
  • - škodám na objektu a jeho vybavení
  • - výpadkům příslušných a elektrických a elektronických vybavení
  • - zranění živých bytostí uvnitř nebo v blízkosti objektů
Ohrožení inženýrských sítí může vést ke: 
  • - škodám na inženýrských sítích
  • - výpadkům příslušných a elektrických a elektronických vybavení
Údery blesku, které ovlivní objekt, mohou být rozděleny na: 
  • - údery blesku do objektu,
  • - údery blesku v blízkosti objektu a/nebo v blízkosti inženýrských sítí (síť nn, telekomunikační síť, další napájecí sítě).
Údery blesku, které ovlivní inženýrské sítě, mohou být rozděleny na: 
  • - údery blesku do inženýrských sítí,
  • - údery blesku v blízkosti inženýrských sítí nebo přímo do objektu, který je spojen s inženýrskými sítěmi. 
 

BANKY| CESTOVKY | AUTO | ENERGIE SLUNCE | TEPELNÁ ČERPADLA| LED ZDROJE | Energie | Pneumatiky | Databáze | Tepelná čerpadla| Obklady | Sklenářství | Elektrické topení| Radonový průzkum