wz
ČSN 62305-2 Řízení Rizika a ochrana před bleskem
Revize hromosvodu Revizní technik hromosvodů Reference Revize Hromosvodu Kontakt revizní technik Termíny revize hromosvodu Hromosvody
Uzemnění hromosvodu Cena revize Ochrana před Bleskem vnější ochrana vnitřní ochrana ČSN 341390 ČSN 62305-1 ČSN 62305-2 ČSN 62305-3 ČSN 62305-4 zákony hromosvody vyhlášky hromosvod
Specializace na revize Praha
Revize hromosvodu
Ochrana před bleskem Středočeský kraj

Revize hromosvodu Praha
Revize uzemnění
Revize hromosvodů Praha 5
Elektro revize Praha
Revize hromosvodu Praha 6
Ochrana před bleskem 

Ochrana před bleskem Praha
Vnější ochrana před bleskem Praha a okolí Prahy

Revizní technik ELEKTRO a HROMOSVODU

kontakt revize

Provádím
Pravidelné a Výchozí Revize
Revize Elektro
Revize elektrických zařízení
Revize elektrických spotřebičů
Elektro revize uzemnění
Revize elektroinstalace
Revize elektro spotřebičů
Cena revize elektro nářadí
Ochrana před bleskem
Revize elektropřístrojů
Revize pracovních strojů Cena revize elektro
Revize rozvaděčů
Revize ručního nářadí
Elektroinstalace
Kontakt revizní technik
Revize elektřiny
Revize hromosvody
Revizní technik hromosvodů
Elektrorevize

Řízení ryzika u objektů - cena revize dohodou - neplátce DPH
Revize hromosvodů a řízení rizika -pošlete poptávku - mail na revizního tehcnika

Rozsah činnosti - Revize hromosvodů- revize elektrospotřebičů- revize elektroinstalace -  telefon

ČSN EN 62305 – 2: Ochrana před bleskem, Část 2 Řízení rizika


Tato Část IEC 62305 platí pro ocenění rizika u staveb a inženýrských sítí způsobeného údery blesku do země. Jejím účelem je poskytnout postup pro vyhodnocení takového rizika. Jakmile je vybrána horní mez rizika, umožňuje tento postup volbu vhodných ochranných opatření, které se musí přijmout pro snížení rizika na přípustnou mez nebo pod ní. 

 Ochrana před bleskem-Řízení rizika - Základní pojmy

     Tato  část je určena ke stanovení odhadu rizika ztrát pro objekty nebo inženýrské sítě
způsobených bleskem mrak - zem. Účelem tohoto dílu norem je stanovit metody pro odhad
rizika. Část obsahuje: 
  • - úvod
  • - rozsah platnosti
  • - termíny a definice
  • - objasnění termínů
  • - metodika stanovení rizika
  • - stanovení jednotlivých složek rizika pro objekty
  • - stanovení jednotlivých složek rizika pro inženýrské sítě
V této části jsou zavedeny další pojmy: 
úder blesku do objektu – úder blesku, který zasáhl přímo chráněný objekt 
- úder blesku v blízkosti objektu – úder blesku, který zasáhl tak blízko chráněného objektu, že může způsobit nebezpečná přepětí 
- počet nebezpečných událostí způsobených údery do stavby (ND) – očekávaný roční průměrný počet nebezpečných událostí způsobených údery blesku do stavby 
- počet nebezpečných událostí způsobených údery do inženýrské sítě (NL) - očekávaný roční průměrný počet nebezpečných událostí způsobených údery blesku do inženýrské sítě
- počet nebezpečných událostí způsobených údery v blízkosti stavy (NM) - očekávaný roční průměrný počet nebezpečných událostí způsobených údery blesku v blízkosti stavby
- počet nebezpečných událostí způsobených údery v blízkosti inženýrské sítě (Nl) - očekávaný roční průměrný počet nebezpečných událostí způsobených údery blesku v blízkosti inženýrské sítě
- hmotná škoda – škoda na stavbě nebo inženýrské síti následkem mechanických, tepelných, chemických a výbušných účinků blesku 
- pravděpodobnost poškození (PX) – pravděpodobnost, že nebezpečný jev způsobí poškození chráněného objektu nebo v něm 10
- ztráta  (LX) – průměrný rozsah ztrát (lidských a na majetku) vyplývající z určitého typu 
poškození způsobeného nebezpečným jevem vztažený k hodnotě chráněného objektu 
- riziko (R) – hodnota pravděpodobných průměrných ročních ztrát (lidských a na majetku) způsobených bleskem vztažená k celkové hodnotě chráněného objektu 
- součást rizika (RX) – dílčí riziko, které závisí na zdroji a typu poškození 
- přípustné riziko (RT) –  maximální hodnota rizika, kterou je možno připustit pro chráněný 
objekt


BANKY| CESTOVKY | AUTO | ENERGIE SLUNCE | TEPELNÁ ČERPADLA| LED ZDROJE | Energie | Pneumatiky | Databáze | Tepelná čerpadla| Obklady | Sklenářství | Elektrické topení| Radonový průzkum