wz
ČSN 62305-1 Ochrana před bleskem - předpisy
Revize hromosvodu Revizní technik hromosvodů Reference Revize Hromosvodu Kontakt revizní technik Termíny revize hromosvodu Hromosvody
Uzemnění hromosvodu Cena revize Ochrana před Bleskem vnější ochrana vnitřní ochrana ČSN 341390 ČSN 62305-1 ČSN 62305-2 ČSN 62305-3 ČSN 62305-4 zákony hromosvody vyhlášky hromosvod
Specializace na revize Praha
Revize hromosvodu
Ochrana před bleskem Středočeský kraj

Revize hromosvodu Praha
Revize uzemnění
Revize hromosvodů Praha 5
Elektro revize Praha
Revize hromosvodu Praha 6
Ochrana před bleskem 

Ochrana před bleskem Praha
Vnější ochrana před bleskem Praha a okolí Prahy

Revizní technik ELEKTRO a HROMOSVODU

kontakt revize

Provádím
Pravidelné a Výchozí Revize
Revize Elektro
Revize elektrických zařízení
Revize elektrických spotřebičů
Elektro revize uzemnění
Revize elektroinstalace
Revize elektro spotřebičů
Cena revize elektro nářadí
Ochrana před bleskem
Revize elektropřístrojů
Revize pracovních strojů Cena revize elektro
Revize rozvaděčů
Revize ručního nářadí
Elektroinstalace
Kontakt revizní technik
Revize elektřiny
Revize hromosvody
Revizní technik hromosvodů
Elektrorevize

ČSN 62305 - 1 hromosvod všeobecně - cena revize dohodou - neplátce DPH
Revize Ochrany před bleskem - předpisy -pošlete poptávku - mail na revizního tehcnika

Rozsah činnosti - Revize hromosvodů- revize elektrospotřebičů- revize elektroinstalace -  telefon

ČSN 62305 - 1 Všeobecné předpisy - hromosvod

Popsány jednotlivé typy blesků a jejich parametry, typy rizik a škod způsobených bleskem na budovách, sítích, zvířatech a lidech.Vysvětlena je zde potřeba ochrany před bleskem a její posouzení z ekonomického hlediska. Jsou vysvětleny základní principy vnější a vnitřní ochrany před bleskem a definovány čtyři typy (úrovně) vnější ochrany objektů (LPL).

  ČSN EN 62 305 - 1  Ochrana před bleskem - část 1: obecné principy


  Popis normy ČSN EN 62 305 Nová norma v elektrotechnice. Dne 1.12.2006 vstoupila v platnost nová norma řešící problematiku ochrany před bleskem. 


  ČSN EN 62 305-1 Ochrana před bleskem - Část 1 - Obecné principy, 
  ČSN EN 62 305-2 Ochrana před bleskem - Část 2 -  Řízení rizika, 
  ČSN EN 62305-3 Ochrana před bleskem - Část 3 - Hmotné škody na stavbách a nebezpečí rizika, 
  ČSN EN 62 305-4 Ochrana před bleskem - Část 4 -  Elektrické a elektronické systémy ve stavbách 


   Základní kritéria pro ochranu staveb a inženýrských sítí
  Ideální ochranou je uzavření chráněného objektu uvnitř uzemněného a souvislého stínění s odpovídající
  tloušťkou a pospojování inženýrských sítí přivedených do stavby.

  Mělo by to zabránit pronikání bleskového proudu a magnetického pole do objektu, zabránit tepelným a
  elektrodynamickým účinkům proudu, jiskření a přepětím ve vnitřních systémech.

  V praxi často není možné ani cenově efektivní jít do takového rozsahu, aby byla zajištěna optimální
  ochrana.

  Třída LPS Bleskový proud Do instalace vstupuje Svodič (4 vodiče) Svodič (5 vodičů)
   I 200 kA 100 kA 25 kA 20 kA
   II 150 kA 75 kA 20 kA 15 kA
   III a IV 100 kA 50 kA 13 kA 10 kA

  BANKY| CESTOVKY | AUTO | ENERGIE SLUNCE | TEPELNÁ ČERPADLA| LED ZDROJE | Energie | Pneumatiky | Databáze | Tepelná čerpadla| Obklady | Sklenářství | Elektrické topení| Radonový průzkum