wz
Revize Hromosvodu Praha revizní technik Hromosvodu Praha 5,6
Revize hromosvodu Revizní technik  Reference Revize  Kontakt revizní technik Termíny revize hromosvodu Hromosvody
Uzemnění hromosvodu Cena revize Ochrana před Bleskem vnější ochrana vnitřní ochrana ČSN 341390 ČSN 62305-1 ČSN 62305-2 ČSN 62305-3 ČSN 62305-4 zákony hromosvody vyhlášky hromosvod
Specializace na revize Praha
Revize hromosvodu
Ochrana před bleskem Středočeský kraj

Revize hromosvodu Praha
Revize uzemnění
Revize hromosvodů Praha 5
Revize hromosvodu Praha 6
Ochrana před bleskem
OBEC Horoměřice e-HOROMĚŘICE HOROMĚŘICE.info RAGDOLL koťata
Revizní technik Elektro a Hromosvodů
revize hromosvodů

Provádím

Pravidelné
Výchozí
Mimořádné

REVIZE Hromosvodů

REVIZE UZEMNĚNÍ

REVIZE

Ochrany před bleskem

HROMOSVOD
 
Revize hromosvodů Praha

Revizní technik hromosvodů

REVIZE Hromosvodů Praha

Revize hromosvodů - revize hromosvodů Praha revize hromosvodů

revize elektrospotřebičů

revize elektroinstalace

 • Revize hromosvodů rodinné a bytové domy

 • Revize hromosvodů mateřské, základní, střední školy

 • Revize hromosvodů živnostenské a průmyslové provozy

 • Revize hromosvodů zdravotnické a administrativní objekty

 • Revize hromosvodů hotely, hostely,ubytovny a jiné budovy

Revize hromosvodů - druhy revizí hromosvodů 

 • VÝCHOZÍ REVIZE HROMOSVODU- provádí se před uvedením soustavy hromosvodů do provozu, kolaudace rodinného domu, živnostenské provozovny, osazení elektroměru bytu, uvedení do provozu průmyslového objektu, celková oprava soustavy hromosvodu budovy apodobně.
 • PRAVIDELNÉ REVIZE HROMOSVODU-revize hromosvodů se provádí dle termínů uvedených v normách ČSN331500, ČSN341390 - nově řešeno v ČSN 62305 - dle druhů objektu a třídy soustavy hromosvodu. V normě ČSN 62305 nově řešený řešeny prohlídky s termíny dle normy.
 • MIMOŘÁDNÉ REVIZE HROMOSVODU-revize hromosvodů se provádí po zásuhu blesku a při dílčích opravách hromosvodu

Revize hromosvodů ČSN 62305 

 • Rozdělení ochrany před bleskem a revize hromosvodu
 • Revize hromosvodů-VNĚJŠÍ ochrana před bleskem klasický hormosvodd-úkolem vnější ochrany před bleskem je ochrana objektů před tepelnými a mechanickými účinky blesku. Vnější ochrana před bleskem a revize hromosvodu se musí dle vyhlášky zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit: 
 1. - ohrožení života nebo zdraví (např. bytový dům, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba pro obchod, zdravotnictví a školství, stavby veřejných ubytovacích zařízení nebo většího počtu zvířat,
 2. - poruchu s rozsáhlými důsledky (například elektrárna, plynárna, vodárna, budova pro spojová zařízení, nádraží),
 3. - výbuch (například výrobna a sklad výbušných a hořlavých látek, kapalin a plynů)
 • Revize hromosvodů-VNITŘNÍ ochrana před bleskem-základem pro realizaci vnitřní ochrany před účinky blesku a přepětí je vyrovnání potenciálů, tj. připojení veškerých kovových částí k přípojnici pospojování. Tím se omezí vznik napěťových rozdílů v elektrické instalaci nad příslušnou mez a následný výboj.
  Vnitřní ochranu před bleskem tvoří souhrn opatření ke snížení účinků elektromagnetických impulzů způsobených bleskovým proudem (LEMP) uvnitř chráněného objektu.
  Vnitřní LPS musí zabránit nebezpečnému jiskření uvnitř chráněného objektu, která mohou být způsobena průchodem bleskového proudu nejen ve vnějším LPS, ale také v jiných vodivých částech objektu. Nebezpečným jiskřením mezi rozdílnými částmi může být zabráněno:
  - ekvipotencionálním pospojováním (vyrovnání potenciálů)
  - elektrickým odizolováním

Revize hromosvodů Praha 

Revize hromosvodu-Důležitým podkladem pro revizi hromosvodů je dokumentace soustavy hromosvodů. Z projektové dokumentace revizní tech­nik zjistí, zda je uzemňovací soustava typu A-(ČSN 62305-3, čl. 5.4.2.1) nebo typu B-(ČSN 62305-3, čl. 5.4.2.2). Uspořádání typu A obsahuje vodorovný nebo svislý zem­nič, který je instalován vně chráněné stavby.

Revize hromosvodů a ČSN 341390 - Ochrana před bleskem 

Důležitým podkladem pro revizi hromosvodů je dokumentace soustavy hromosvodů Z projektové dokumentace revizní tech­nik zjistí, zda je uzemňovací soustava typu A-(ČSN 62305-3, čl. 5.4.2.1)

Revize hromosvodů a JÍMACÍ ZAŘÍZENÍ

slouží k ochraně objektu před přímým úderem blesku, revize hromosvodu. Toto zařízení jímače a jímacího vedení lze nahradit stávajícími kovovými střechami, zábradlím a jinými kovovými předměty na střeše jako náhodných jímacích zařízení.

Svody a revize hromosvodů

slouží k vodivému připojení jímacího zařízení na uzemnění. Mají za úkol spolehlivě svézt zachycený blesk do země co nejkratší cestou tak, aby se zamezilo nebezpečným přeskokům do kovových hmot v objektu. Revize hromosvodu, Svody můžeme vytvořit jako vnější nebo skryté.

Revizní technik a revize hromosvodů Praha

revizi hromosvodů provádí vyškolený revizní technik s oprávněním od technického dozoru ITI. Revize hromosvodní soustavy jsou prováděny dle platných norem ČSN 62305, hromosvody, zemniče a jímací soustavy jsou kontrolovány v souladu s výše uvedenou normou. Hromosvody provedené dle dříve platných norem jsou revidovány dle ČSN 341390.

Termíny revize hromosvodů

REVIZE hromosvodů bytové a rodinné domy - ROKY / většina běžných objektů /

REVIZE hromosvodů - 2 ROKY / objekty z C1,2,3 - 2 roky /

REVIZE hromosvodů - PO ZÁSAHU BLESKU DO OBJEKTU

Pozor na bouřky a blesky! Zajistěte si klid provádějte revize hromosvoduToplink - katalog odkazů Revize hromosvodů  CZIN.eu  TOPlist  Hromosvody HOROMÉŘICE Obec Horoměřice Obec Horoměřice Obec Horoměřice ZŠ Horoměřice Obec Horoměřice ZŠ Horoměřice